AbbVie har fått positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att CHMP gett ett positivt utlåtande för Venclyxto i kombination med obinutuzumab för behandling av tidigare obehandlade KLL-patienter. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till EU-kommissionen gällande godkännande för marknadsföring. EU-kommissionen förväntas fatta ett slutgiltigt beslut under första halvan av 2020.
Läs mer