Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19

Läget för covid-19 är fortsatt stabilt i Västerbotten. I dagsläget har länet haft totalt 786 bekräftade fall. Under veckan har egenprovtagning för invånare påbörjats och utökad smittspårning via en central smittspårningsenhet har inletts.
Läs mer