Alkohol orsakar årligen 1000 dödsfall i cancer

Alkohol orsakar årligen 1000 dödsfall i cancer

Varje år dör upp till 1000 svenskar i cancer som orsakas av alkohol. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet SLS, IOGT-NTO och forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet. Samtidigt är svenskarna de EU-medborgare som har sämst kunskap om kopplingen mellan alkohol och cancer.

Närmare 30 procent av de cancerfall som alkoholen orsakar i Sverige orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion och ju mer individen dricker desto mer ökar risken. Det visar internationell forskning sammanställd i en ny rapport i serien Alkoholen och samhället. Antalet dödsfall i alkoholrelaterad cancer har i Sverige ökat med 7,3 procent sedan 2001. Trots det är svenskarna de invånare inom EU som har lägst kännedom om förhållandet mellan alkohol och cancer.

Folkhälsoarbetets roll är att informera allmänhet och beslutsfattare om alkoholens risker men nya forskningsresultat har inte resulterat i ökade informationsåtgärder.

– Regeringen behöver skärpa Folkhälsomyndighetens informationsuppdrag och myndigheten behöver ta ett större ansvar för att vi ska kunna begränsa de omfattande skador som alkoholen orsakar, menar Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

Kopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det handlar om cancer i tjock- och ändtarm för män och i bröst för kvinnor. Mer än tio procent av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol.

– Trots att alkohol är den största riskfaktorn för cancer efter tobak, är även kännedomen bland sjukvårdspersonal låg. Läkare och vårdpersonal måste bli bättre på att informera patienter om riskerna med alkoholkonsumtion, säger Stefan Lindgren, ordförande för SLS.

Rapporten kommer att presenteras på Svenska Läkaresällskapets Preventionsdag den 28 november.

Mer information om Preventionsdagen

Läs rapporten i sin helhet

Kontakt:

Claudia Fahlke, föreståndare CERA, Göteborgs universitet. Beroende och prevention, telefon: 070–861 1620, e-post: claudia.fahlke@psy.gu.se
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO. Alkoholpolitiska frågor, telefon 0733-726214, e-post: johnny.mostacero@iogt.se
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet. Prevention och information till sjukvården, telefon 08-440 88 68, e-post: stefan.lindgren@med.lu.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se