Alkoholrelaterad dödlighet drabbar personer med lägre utbildningsnivå mest när alkoholkonsumtionen ökar

​När alkoholkonsumtionen i samhället ökar blir de alkoholrelaterade dödsfallen fler. Men ökningen av dödlighet är inte lika stor i hela befolkningen utan drabbar personer med lägre utbildningsnivå extra hårt. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som nyligen publicerats i tidskriften Drug and Alcohol Review.
Läs mer