Anställda inom välfärden i Sydsverige larmar om för hög arbetsbelastning Hjärnfonden presenterar reformförslag för ett hållbart arbetsliv

En tredjedel av de som arbetar inom kvinnodominerade yrken inom välfärden har en sådan hög stressnivå att de befinner sig i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Det visar en ny Kantar Sifo undersökning på uppdrag av Hjärnfonden. Hälften av alla anställda inom välfärden i Sydsverige upplever mer stress på arbetet efter pandemin. Sjukskrivningstalen i landet på grund av stressrelaterad psy
Läs mer