Antalet hjälpsökande för spelberoende ökar med 20 procent!

För en tid sen beslöt Spelfriheten att satsa mer på rörligt material.

– Ett rörligt budskap kan på ett helt annat sätt beröra och därför få en person att göra en aktiv handling än vad en bild med lite text kan göra. Det ser vi inte minst på statistiken på antalet kontakter från hjälpsökande sedan vi började jobba löpande med videomaterial berättar Adam Kirstein Reuterswärd.
Läs mer