Antaros Medical och Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Emeriti Pharma

Antaros Medical och Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Emeriti Pharma

Emeriti Pharma, som utvecklar ett nytt läkemedel mot hudsjukdomar tar in två miljoner kronor i riskkapital från Antaros Medical. I emissionen på totalt tre miljoner kronor deltar också den befintliga ägaren Almi Invest. Emeriti Pharma meddelar samtidigt att bolaget just nu genomför en Fas 1 studie med sin läkemedelskandidat.

Emeritis läkemedelskandidat EP0003 är en patenterad molekyl, som specifikt hämmar ett kritiskt enzym involverat i utvecklingen av några viktiga hudsjukdomar. Detta är ett helt nytt koncept för behandling av rosacea och psoriasis. Projektet genomför nu den första kliniska studien i Fas 1. Tidigare pre-kliniska studier visar att EP0003 är mycket potent, har bra egenskaper för administrering på huden och stora säkerhetsmarginaler.

– Vi är väldigt glada över att Antaros Medical AB går in som partner och att Almi Invest ökar sitt engagemang i bolaget. Deras finansiering ger oss möjlighet att genomföra Fas 1 studien på ett bra sätt samt påbörja planeringen för den fortsatta utvecklingen av EP0003, säger Emeriti Pharmas VD David Gustafsson.

Antaros Medicals VD Johannes Hulthe tillägger:

– I och med Emeriti Pharmas kliv in i klinisk fas ser vi en tydlig synergieffekt mellan Antaros robusta kompetens inom klinisk läkemedelsutveckling, och, längre fram också tillgång till innovativa metoder och tekniker för bildanalys av läkemedlets effekt, i detta fall hudförändringar efter behandling. Vi är mycket stolta över att få bidra till den fortsatta utvecklingen av EP0003.

Om Rosacea:

Rosacea är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som angriper ansiktet med rodnad och ibland acneliknande förändringar. Flera olika bakomliggande mekanismer diskuteras. Patienten upplever ofta en försämrad livskvalitet.

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som ger röda fläckar, som fjällar och ibland kliar. Sjukdomen anses vara autoimmun, dvs de inflammatoriska cellerna angriper en kroppsegen struktur. Lindriga former, som är vanligast, behandlas lokalt.

Om Emeriti Pharma:

Emeriti Pharma har sitt ursprung i forskning på AstraZeneca i Göteborg. De fyra grundarna är styrelseordförande Björn Wallmark, vd David Gustafsson och kemisterna Tomas Fex och Bengt Olsson. Alla har lång forskarerfarenhet från läkemedelsindustrin. Emeriti Pharma har laboratorium och kontor i AstraZenecas BioVenture Hub beläget inom AstraZenecas lokaler i Mölndal. Företaget coachas av Sahlgrenska Science Park.

Om Antaros Medical:Antaros Medical är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom Life Science området. Genom en kombination av innovativa PET och magnetkamera metoder, bred erfarenhet av läkemedelsutveckling samt djup sjukdomskunskap så levererar Antaros Medical unika studier för kostnadseffektiv klinisk läkemedelsutveckling. Antaros Medical är baserat i BioVentureHub i Mölndal och i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på hjärta-kärl/metabola sjukdomar och cancer. Antaros Medical har ett globalt kundnätverk med båda stora och små läkemedelsutvecklande företag.Läs mer på: www.antarosmedical.com

För mer information kontakta: 

Antros Medical, Johannes Hulthe, vd johannes.hulthe@antarosmedical.com

Emeriti Pharma, David Gustafsson, vd david.gustafsson@emeritipharma.se . Tel.  070-695 15 34

Almi Invest, Christian Björkman, Investment Manager christian.bjorkman@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag. Vi finns över hela landet genom 8 regionala riskkapitalfonder och en nationell GreenTech fond. Almi Invest har investerat i över 500 bolag och portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.