Antibiotikasmart tandvård bidrar till hållbart samhälle

Att skriva ut antibiotika enbart vid behov och utifrån rätt indikation är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Folktandvården Stockholm har under de senaste åren minskat användningen av antibiotika och ökat andelen recept på rätt grunder.
Läs mer