Välbehövligt stöd till forskning om vår tids stora folksjukdomar

​Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden har beviljat 3,1 mkr i anslag till 20 forskningsprojekt avseende cancer- och allergisjukdomar, vår tids stora folksjukdomar. Ungefär 30% av Sveriges befolkning lider av någon form av allergi och var tredje svensk kommer att drabbas av cancer någon gång under sin livstid. Anslag beviljas inte till regelrätta djurförsök.
Läs mer

Cereno Scientific tecknar avtal för Fas II-studie för sällsynta sjukdomen PAH

Cereno Scientific har tecknat en avsiktsförklaring med den globala kontraktsforskningsorganisationen (CRO) Worldwide Clinical Trials. Worldwide kommer att stötta och vägleda Cereno Scientific i de slutgiltiga förberedande stegen samt genomföra den kliniska Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 för pulmonell arteriell hypertension (PAH).
Läs mer

Enhertu approved in the US for the treatment of patients with previously treated HER2-positive advanced gastric cancer

AstraZeneca and Daiichi Sankyo Company, Limited (Daiichi Sankyo)’s Enhertu (trastuzumab deruxtecan) has been approved in the US for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic HER2-positive gastric or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma who have received a prior trastuzumab-based regimen
Läs mer