​Bimekizumab visar signifikant bättre fullständig hudutläkning jämfört med Cosentyx®

Fas 3-studien BE RADIANT nådde det primära effektmåttet och samtliga rankade sekundära effektmått.

Bimekizumab visade statistisk signifikans mot Cosentyx® (sekukinumab) i att uppnå PASI 100 vid vecka 16 och PASI 100 vid vecka 48. Inga nya säkerhetssignaler observerades för bimekizumab. Dessa positiva resultat bekräftar effekten sett vid behandling med bimekizumab i tre tidigare psoriasisstudier.
Läs mer

​Lex Maria: Komplikationer efter överviktskirurgi

En patient som opererats för övervikt får efter några dagar komplikationer med bland annat smärta, illamående och kräkningar. Vid en ny operation upptäcks en allvarlig gammal blödning i tarmen. Ytterligare ett flertal operationer genomförs innan patienten kan äta och dricka och därefter skrivas ut till hemmet.
Läs mer

​Peter Moberger ny ordförande för Läkare Utan Gränser

Läkaren Peter Moberger tillträdde den 1 augusti som ny ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige, efter att ha valts under årsmötet tidigare i år. Peter Moberger har arbetat för Läkare Utan Gränser sedan 2004 som kirurg och allmänläkare i Sudan, Somalia, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa och Irak.
Läs mer

Är det viktigt att kunna skriva? I UR:s nya serie utmanas fyra unga i skrivandets konst

​Måste verkligen en mening börja med stor bokstav och avslutas med punkt? I UR:s nya högstadieserie Skrivutmaningen blir fyra ungdomar varse om hur viktigt det är att ha god skrivförmåga, inte minst i yrkeslivet. Med coachning och varsin skrivutmaning tar de betydande steg för att behärska det formella skrivandet. Premiär 26/8 kl. 23.30 i SVT1 och på UR Play.
Läs mer