Pfizer och BioNTech startar vaccinstudier mot coronaviruset även i USA

Pfizer och tyska BioNTech utvecklar en vaccinkandidat baserad på mRNA-teknik mot coronavirus. I ett globalt utvecklingsprogram har de första studiedeltagarna nu doserats i USA och dosering i den första studiegruppen i Tyskland avslutades förra veckan. Företagen förbereder också för att möjliggöra leverans av miljontals vaccindoser under 2020 och hundratals miljoner doser under 2021.
Läs mer

Nytt antikroppstest har hög tillförlitlighet i att påvisa genomgången covid-19-infektion

Roche har utvecklat ett nytt serologiskt test för att påvisa antikroppar hos personer som har varit infekterade av sars-cov-2-viruset. Testet kan snabbt tas i bruk av hälso- och sjukvården på befintliga laboratorieinstrument över hela Sverige. Antikroppstest kan vara ett viktigt beslutsunderlag för att vidta rätt samhällsåtgärder under pandemin samt för att bygga upp kunskap och beredskap.
Läs mer

“Jag vet om att det jag tänker inte är sant, men mina känslor vet inte det”.

“Jag vet om att det jag tänker inte är sant, men mina känslor vet inte det”.

Idag 6/5 kl 18 livesänder vi från St Paul. Då berättar Kela om hur Corona-isolationen påverkar hennes OCD.

Samtal i St Paul är ett samarbete mellan Hjärnkoll Stockholm och Stockholms Stadsmission. Nu har vi Coronaspecial, där vi belyser Coronaepidemins inverkan på den psykiska ohälsan i samtal med berörda personer.
Läs mer

Fortsatt många som drabbas av TBE i Sverige – stor okunskap om riskområden

Uppdaterad sjukdomsstatistik från Folkhälsomyndigheten visar en fortsatt spridning av den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Sedan 2010 har det skett en tydlig ökning av personer som smittats och under 2019 rapporterades 358 fall. En ny undersökning visar också att det råder stor okunskap om riskområden.
Läs mer