Bayer utökar det kliniska studieprogrammet för finerenone med en fas III-studie med patienter med kronisk njursjukdom utan diabetes

Bayer utökar det kliniska studieprogrammet för finerenone med en fas III-studie med patienter med kronisk njursjukdom utan diabetes
Läs mer