Begränsade möjligheter att få rådgivning när man ringer 1177

På grund av tekniska störningar råder det just nu begränsade möjligheter att få rådgivning via 1177 på telefon. Störningarna drabbar hela landet och det finns i dagsläget ingen prognos på när de är avhjälpta. Invånare i Västerbotten uppmanas att söka egenvårdsråd via 1177.se, kontakta Hälsodigitalen eller sin hälsocentral vid sjukdomsfall som inte är akuta.
Läs mer