Bevis publicerade vid ECTOH indikerar överlägsenheten i Allen Carr’s Easyway rökavvänjningsprogram

Bevis publicerade vid ECTOH indikerar överlägsenheten i Allen Carr’s Easyway rökavvänjningsprogram
ca 10 miljoner rökare har slutat med Easywaymetodens kursprogram som finns i 50 länder.

Bevis publicerade vid ECTOH (European Conference Tobacco or Health) indikerar överlägsenheten i Allen Carr’s Easyway rökavvänjningsprogram

Ny vetenskapligt utförd undersökning, som jämfört effekten av Allen Carr’s Easyway kursprogram med traditionell metod, jämförbar med hjälp som erbjuds via vårdcentraler och liknande där rökaren erbjuds nikotinersättning eller medicin med eller utan rådgivning, bevisar att Allen Carr’s Easywaymetod är nästan dubbelt så effektiv. Med anledning av publicerat resultat från RCT (randomiced controlled trial) genomförd av irländska myndighet vill vi på Allen Carrs Easyway Sverige att informationen når ut till media och ansvariga myndigheter för sveriges tobakspolicy även i Sverige.

Studien utfördes av TFRI ( TobaccoFree Research Institute Irland ) på 300 frivilliga som hittades via annonsering. Deltagarna blev slumpmässigt tilldelade antingen Allen Carr’s Easyway kursprogram eller Quit.ie vilket motsvarar det vårdcentraler och liknande institutioner i Sverige erbjuder, nikotinersättning med eller utan rådgivning. Uppföljning av försökspersonerna har skett vid 1, 3, 6 och 12 månader efter att de deltagit på kurs eller satt ett slutdatum med Quit. Den rapport som nu publicerats visar resultat efter 1 och 3 månader, resterande resultat kommer.

Vi på Allen Carr’s Easyway har alltid hävdat att vår metod är mycket mer effektiv än alla andra metoder som finns för att sluta röka men det har aldrig utförts en slumpmässigt styrd studie som jämför resultatet så som denna studie gör och det är otroligt glädjande för oss att studien äntligen blivit av, säger John Dicey, Worldwide SEO and senior Therapist, Allen Carr’s Easyway. Kommande resultat från studien kommer med största sannolikhet att visa på en ökad skillnad i effekten mellan metoderna till vår fördel.

Kunskapen om hur nikotinberoende fungerar och hur rökare och snusare bör hjälpas för att lyckas sluta är fortfarande skrämmande dålig världen över. Allen Carrs Easyway, som angriper problemet på ”rätt” sätt, har med sitt kursprogram hjälpt ca 10 miljoner rökare runt om i världen att enkelt och utan abstinens sluta röka sedan metoden grundandes i England på 80-talet. I Sverige har vi varit verksamma sedan år 2006 och har hjälpt ca 3 800 rökare och snusare. Först nu har vi en vetenskaplig studie som jämfört vår metod med andra metoder och som bevisar att AC Easyway är nästan dubbelt så effektiv. Det är dags att myndigheter och organisationer som arbetar med tobaksfrågor erkänner AC Easyway som en kompetent metod och att fler rökare och snusare kan få kännedom om kursprogrammet då de söker hjälp för att sluta röka inom sjukvården, tandhälsan eller via företagshälsovården.

För frågor och mer information står vi på Allen Carr’s Easyway Sverige till ert förfogande

Allen Carrs Easyway Sverige

Kedjerökaren Allen Carr grundade Easyway i England 1983. Sedan dess har metoden spridits över hela världen och finns nu etablerat i över 50 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006 och ca 3800 rökare och snusare har gått kursen i Sverige sedan dess. Alla som slutar med metoden berättar för sina nära och kära hur enkelt och skönt det var och på så sätt sprids ryktet vidare. Kursen tar ca 7 tim under en dag och man deltar i grupp. Kursen ändrar deltagarens inställning till rökning och snusning utan att använda skrämseltaktik. Den gör det enkelt att sluta helt utan att känna saknad efter cigaretter och snus, utan besvär och abstinens, utan att behöva använda viljestyrka och diciplin, utan att behöva substitut eller mediciner. Man slipper till och med att gå upp i vikt. Helt naturligt i avslappnad miljö med rökpauser. I kurspriset ingår 2 uppföljningskurser på 3-4 tim vardera. För de flesta räcker det med endast huvudkursen för att lyckas sluta men det är ändå bra att även delta på uppföljningarna. Läs mer på vår hemsida www.easyway.nu