BioStock: Cereno Scientific adderar ny kandidat till pipelinen

BioStock skriver om Cereno Scientifics senaste nyhet att Cereno Scientifics samarbete med topprankade University of Michigan återigen bur it frukt. Detta genom undertecknandet av ett nytt avtal för utveckling av den prekliniska läkemedelskandidaten CS585 inom kardiovaskulära sjukdomar.
Läs mer