Boehringer Ingelheim inleder forskning om behandling av allvarlig hörselnedsättning

Boehringer Ingelheim inleder forskning om behandling av allvarlig hörselnedsättning
Ulrika Persson, Medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim har inlett ett forskningssamarbete med en av världens ledande experter inom hörselnedsättning, professor Renjie Chai. Med hjälp av stamceller ska man försöka att återskapa degenererade hårceller i örat, en vanlig orsak till allvarlig hörselnedsättning. Idag finns inte någon effektiv behandling för de personer som drabbats.

Över 360 miljoner personer i världen lider av handikappande hörselnedsättning varav 32 miljoner är barn, enligt Världshälsoorganisationen WHO. I Sverige uppskattas 1,4 miljoner personer ha någon form av hörselskada. Antalet antas dessutom öka dramatiskt i och med att allt fler blir allt äldre. Vid allvarlig hörselnedsättning har oftast innerörats hårceller degenererats.

Boehringer Ingelheims samarbetspartner är China Southeast University of Life Science där en av världens ledande experter på allvarliga hörselnedsättningar, professor Renjie Chai, är verksam. Målet för det gemensamma projektet är att återskapa hårceller utifrån stamceller i innerörat och därmed hitta nya behandlingsmetoder vid förlorad hörsel.

– Vi vill snabba på överföringen från grundforskning till klinisk praxis. Genom vårt forskningssamarbete kommer vi att kunna visa på vilka mekanismer som reglerar innerörats stamceller och förhoppningsvis få insikt om hur viktiga signalvägar kan påverkas av små molekyler, kommenterar Renjie Chai.

Samarbetet sker inom ramen för Research Beyond Borders, en av Boehringer Ingelheim nyinrättad organisation, som ska identifiera och stödja spetskompetens och forskning runt utveckling av nya läkemedel såväl inom företagets redan befintliga kärnområden som om sjukdomar med stora ouppfyllda medicinska behov.

– Att vi nu inleder forskning om behandling av allvarliga hörselnedsättningar är ett led i vår satsning på att forska om sjukdomar där det finns stora medicinska behov säger Ulrika Persson, medicinskt ansvarig vid Boehringer Ingelheim i Sverige.

Om örats hårceller

I öronsnäckan (cochlean) finns omkring 15 000 sinnesceller (hårceller). När ljud fortplantas som en våg genom örats vätskekanal (hörselorganet) böjs de små håren på sinnescellerna som aktiveras och skickar en elektrisk impuls till hörselcentrum i hjärnan.

Källa: www.hörsellinjen.se

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Ulrika Persson, medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-582 181
E-post: ulrika.persson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer