Brist på Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml och Plasmodex

Brist på Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml och Plasmodex

Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att en restsituation för Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml, och Plasmodex kommer att uppstå. Orsaken är att tillverkningen hos nuvarande tillverkare har upphört. En produktionsflytt har påbörjats. Macrodex 60 mg/ml och Rheomacrodex 100 mg/ml är restnoterade från 2017-01-01 och Plasmodex bedöms bli restnoterad från 2017-06-01.

Macrodex 60 mg/ml och Plasmodex är dextran 70-produkter som används som plasmaersättning och blodvolymexpanderande medel. Macrodex har också viss användning som trombosprofylax. Rheomacrodex 100 mg/ml är en dextran 40-produkt som används för att förebygga eller behandla olika typer av cirkulationsrubbningar bland annat i samband med kärl- och plastikkirurgi.

I dagsläget finns inget besked om när läkemedlen åter kan vara tillgängliga på den svenska marknaden.

Förskrivare ombeds följa regionala/lokala behandlingsrekommendationer. För behandling av hypovolemi är alternativ som används hydroxyethylstärkelse (HES) eller gelatin inom operationssjukvården, och albumin eller gelatin inom intensivvården. För att ersätta antikoagulationseffekten av dextran används annat antikoagulerande preparat.

Vid behov finns det möjlighet att ansöka om licens för likvärdiga dextranprodukter godkända i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter.

Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

                                                                                  

Relaterad information

Information om licens

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.