Budgetförslag 2023 – En ansvarsfull budget i en orolig tid

I dag har GrönBlå Samverkan presenterat sitt budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2023. Budgetförslaget fokuserar på kökortning och vårdpersonalens löner, men också på att ta ansvar i en tid när det ekonomiska läget, både nationellt och internationellt, är bekymmersamt.
Läs mer