CADD® Läkemedelskassett 50 och 100ml med friflödesstopp återkallas

CADD® Läkemedelskassett 50 och 100ml med friflödesstopp återkallas

Tillverkare av CADD® är Smiths Medical ASD, Inc.

Berörda partier har partinummer 21-7001-24, 21-7002-24 och 21-7100-24, och de har levererats till den svenska marknaden under perioden 2012-2017.

Rekommendation

Vårdgivare uppmanas returnera alla berörda produkter enligt instruktion i av tillverkaren utskickat ”Viktigt Säkerhetsmeddelande till Marknaden”.

Felaktig tryckplatta medför risk för underdosering

I produkter med felaktig tryckplatta kan slangen bli helt eller delvis tillsluten när kassetten kopplas till pumpen vilket medför en risk för underdosering av läkemedlet.Läkemedelsverket har till dags dato inte fått in några rapporter om inträffade negativa händelser i Sverige gällande produktfelet.

Effekt på patienten

Den omedelbara effekten på patienten beror på patientens tillstånd, vilken behandling som genomgås, graden av underdosering och möjligen också tiden det tar innan problemet upptäcks.

Kontakt

Ola Martinelle
Utredare
Medicinteknik
+46 18 17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.