CELLINK förstärker Sveriges 3R-centers nätverk för att skapa medvetenhet om sätt att minska djurförsök

CELLINKs vision och målsättning är att kunna bidra till framtidens medicin genom att erbjuda lösningar för att hantera några av de viktigaste utmaningarna inom modern sjukvård. Det är välkänt att djurstudier är dåliga indikatorer på framgång för mänsklig läkemedelsutveckling, men djur används ändå fortfarande i utdragna processer (med 12 år i genomsnitt) med kliniska studier till enorma kostnader,
Läs mer