Den första anläggningen för mykoproteinproduktion ska byggas i Falkenberg åt Mycorena

Mycorena AB och Falkenbergsgruppen AB tillkännager idag ett gemensamt projekt för att etablera en anläggning för storskalig produktion av svampbaserat protein. Fabriken, en av sitt slag i hela Skandinavien, ska byggas av det delägda företaget Mycorena Fastighets AB och kommer att vara i drift under 2022. Målet är att förse livsmedelsindustrin med flera tusen ton svampprotein varje år, och för att
Läs mer