Dramatiska avgiftshöjningar för kliniska prövningar hotar den fria forskningen i Sverige

Svenska Läkarsällskapet avstyrker förslaget om odifferentierade avgifthöjningar för klinisk prövning av humanläkemedel och föreslår istället att för akademiska läkemedelsprövningar behålla nuvarande avgiftsnivå med möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse.
Läs mer