Elis fortsätter verka för ökad integration – går med i Stockholm stads satsning Integrationspakten

Elis Textil Service (tidigare Berendsen) ansluter sig till nätverket Integrationspakten – Stockholm stads satsning som syftar till att ge fler möjlighet att delta i arbetslivet. Elis erbjuder praktikplatser för elever på stadens vuxenutbildningar som parallellt med sina studier lär sig svenska. Medlemskapet är ytterligare ett steg i företagets arbete för ökad integration.
Läs mer