Engagemang och arbetsmoral viktiga faktorer för att stanna i sjuksköterskeyrket, även under en pandemi, visar studie

Vad lockar sjuksköterskor till yrket och vad gör att de stannar kvar? Engagemang och arbetsmoral för uppdraget att vårda sjuka människor i utsatta situationer är starka drivkrafter visar en ny studie som har genomförts med sjuksköterskor i Iran under covid-19-pandemin.
Läs mer