Enkät ska kartlägga folkhälsan i Stockholmsregionen

Folkhälsorapporten är en viktig grund för oss beslutsfattare, när vi vet hur verkligheten ser ut blir det enklare och tydligare hur vi behöver prioritera så vi kan avsätta pengar dit de gör som mest nytta. Därför är det viktigt att alla som får enkäten avsätter lite tid för att delta, säger Folkhälsoberedningens ordförande, Christine Lorne (C).
Läs mer