EU godkänner DAURISMO (glasdegib) för vissa vuxna patienter med nyligen diagnosticerad akut myeloisk leukemi (AML)

​Europeiska kommissionen har godkänt DAURISMO (glasdegib), en Hedgehog pathway inhibitor, i kombination med lågdoscytarabin (LDAC) en typ av kemoterapi, för behandling av nyligen diagnosticerad (de novo eller sekundär) akut myeloisk leukemi (AML) för vuxna patienter som inte är kandidater för standardkemoterapi.
Läs mer