Europeiska kommissionen beviljar marknadsföringstillstånd för ny subkutan administrering av TYSABRI® (natalizumab) för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros (MS)

• TYSABRI är en sjukdomsmodifierande behandling som nu finns i två administreringsformer, subkutan (SC) injektion och intravenös (IV) infusion

• SC administrering innebär två injektioner inom 30 min och efter de första 6 doserna är det möjligt att minska eller slopa observationstiden på 1 timme, i enlighet med kliniskt övervägande

• Godkännandet innebär ytterligare ett behandlingstillskott för pat
Läs mer