Europeiska kommissionen godkänner Opdivo som andra linjens behandling av patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp (matstrupscancer)

Godkännandet av Opdivo som andra linjens behandling av patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp är det första inom EU för en behandling med immunterapi av patienter med esofaguscancer. Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien ATTRACTION-3, som visar på en signifikant överlevnadsfördel jämfört med kemoterapi.
Läs mer