Experterna samlas till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19

Landets främsta experter samlas till Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 – ”State of the Art Covid-19”. Mötet arrangeras av ​Svenska Läkaresällskapet i samarbete med alla medicinska universitet samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, SciLifeLab, Svensk sjuksköterskeförening samt Sveriges läkarförbund.
Läs mer