Färre smittade av covid-19 och nytt vaccinationsmål även i Västerbotten

I Västerbottens län fortsätter antalet covidsmittade att minska. Förra veckan bekräftades 467 personer med viruset via provtagning. Västerbotten har gjort en justering i tidplanen för vaccinationerna mot covid-19. Fas 4 kommer att pågå mellan maj och augusti.
Läs mer