Fler söker vård för hjärtinfarkt efter informationsinsats

Antalet hjärtinfarktpatienter som behandlas är tillbaka på normala nivåer efter en period av hastigt sjunkande siffror under Covid-19 epidemin. Ökningen ses som ett direkt resultat av gemensamma informationsinsatser från Hjärt-Lungfonden, Svenska Kardiologföreningen och Swedeheart.
Läs mer