FOJAB ritar för bättre cancervård i Kalmar

Nu påbörjas projekteringen av den nya onkologikliniken på Länssjukhuset i Kalmar. FOJAB ritar ny-, om- och tillbyggnaden som ska bidra till en bättre och mer sammanhållen cancervård och mer tillgänglig strålbehandling. Även utemiljön gestaltas av FOJAB. Investeringen omfattar totalt 6300 kvm och beräknas kosta 423 miljoner kronor.
Läs mer