Förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom belönas med Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris

Oskar Hansson belönas med Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris för sin forskning som bland annat visat på att nya blodmarkörer kan avsevärt förbättra diagnostiken av Alzheimers sjukdom. På sikt kommer detta hjälpa patienter runt världen med att få en riktig diagnos och därmed korrekt behandling och vård.
Läs mer