Förkylningsbesvär dominerar sjukfrånvaron 31/3

​Den höga nivån av sjukfrånvaro fortsätter, även om en viss avmattning skett av totala antalet ärenden under den senaste tvåveckorsperioden. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.
Läs mer