Forskare vid globalt forskningsbolag vinner pris för undersökning med PExAs metod

​En forskare vid kontraktsforskningsbolaget Celerions laboratorium i USA har erhållit “Best Abstract Award” av American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS). I arbetet kombineras PExAs teknologi med ultrakänsliga analysmetoder för att detektera cytokin-biomarkörer från de nedre luftvägarna.
Läs mer