Första vaccindosen avklarad på Karlstads kommuns vård- och trygghetsboenden

Nu har cirka 800 kunder på Karlstads kommuns vård- och trygghetsboenden fått sin första vaccindos mot covid-19. Näst på tur står hemtjänstkunderna.
Läs mer