Från linjärt till cirkulärt – Elis hållbarhetschef Lina K Wiles leder expertgrupp för normskiftet till cirkulär ekonomi

Normer och strukturer står i vägen för övergången från en linjär till cirkulär ekonomi. Nu tillsätts en expertgrupp under regeringsuppdraget Delegationen för Cirkulär Ekonomi för att identifiera barriärerna och ge förslag på hur de ska övervinnas. Ordförande för expertgruppen är Lina K Wiles, hållbarhetschef för Elis Textil Service.
Läs mer