Gravida med riskfaktorer rekommenderas vaccination mot covid-19

Gravida med riskfaktorer kommer att erbjudas vaccin mot covid-19 under fas 3. I Dalarna kommer berörda att få kallelse till vaccination mot covid-19 via brev eller telefon.
Läs mer