GU Ventures inkubator dubblar sitt anslag från Vinnova och klassas fortsatt som excellent!

Den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA dubblar GU Ventures anslag i det nya nationella inkubatorprogrammet under namnet ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer”. Inkubatorverksamheten tillförs 9,5 Mkr i finansiering av VINNOVA, för att ge fler nystartade innovativa företag stöd i affärsutveckling och verifiering.
Läs mer