Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2020: 15 miljoner kronor till forskning om akuta inflammatoriska hjärtsjukdomar hos barn

​Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag tilldelas i år professor Marie Wahren-Herlenius vid Karolinska Institutet och hennes forskning om hjärtskador hos barn orsakade av inflammatoriska sjukdomar. Genom kliniska och experimentella studier ska forskargruppen kartlägga mekanismerna bakom de sjukdomar i barns hjärtan som uppstår på grund av fel i immunförsvaret.
Läs mer