Hologic får CE-märkning för ytterligare två molekylära analyser för transplantationspatienter

Epstein-Barr och BK-virus är vanligtvis ofarliga för friska människor, men kan utgöra ett allvarligt hot mot transplantationspatienter och andra med nedsatt immunförsvar.

Nu har Hologic erhållit CE-märkning för Panther Fusion EBV Quant Assay och Panther Fusion BKV Quant Assay, molekylära analyser för snabb och tillförlitlig kvantifiering av dessa mycket vanligt förekommande patogener.
Läs mer