Hör tidigare hälsominister i Botswana, professor Sheila Tlou, i ett nytt podcastavsnitt om betydelsen av samarbete för att stoppa HIV/Aidsepidemin

Hör tidigare hälsominister i Botswana, professor Sheila Tlou, i ett nytt podcastavsnitt om betydelsen av samarbete för att stoppa HIV/Aidsepidemin
Professor Sheila Tlou UNAIDS-samordnare för 24 länder i södra och östra Afrika och tidigare hälsominister i Botswana.

– Livet är sexuellt överförbart”, säger professor Sheila Tlou, UNAIDS-samordnare för 24 länder i södra och östra Afrika och före detta hälsominister i Botswana, ett av världens hårdast drabbade länder av HIV/Aids-epidemin.

I det senaste avsnittet av podcasten Diagnos Sverige berättar hon om betydelsen av samarbetet med partners för att stoppa den epidemin.

– Att arbeta med läkemedelsbolag lärde oss att jobba evidensbaserat i en tid av förnekelse” säger hon och ger sin vision av vägen till en HIV-fri framtid för alla år 2020.

Diagnos Sverige är en podcast om svensk Life science och dess förut­sättningar. Syftet med podcasten är att inspirera till diskussion om innovationsfrågor, frågor som vi anser är avgörande för svensk konkurrenskraft och välfärd, inte minst inom Life science sektorn. Diagnos Sverige(diagnossverige.se) är en systersida till vår videoblogg om innovation, Innovation Sverige (innovationsverige.se).

– Svensk Life science står inför ett viktigt vägskäl där vi behöver arbeta strategiskt och långsiktigt om vi ska kunna behålla och stärka investeringsviljan i svensk forskning och utveckling. Podcasten Diagnos Sverige är ett sätt för MSD att bidra till Life science debatten i Sverige, säger Ulf Janzon, tf VD för MSD i Sverige.

MSD har under flera år haft innovation som tema för sitt huvudseminarium i Almedalen. Så var det även i år och det är mycket möjligt att det blir fler bidrag från Almedalen i såväl podcasten som videobloggen.

Du kommer till podcasten genom att gå direkt till diagnossverige.se eller via länk på msd.se.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.