Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

Den 5 februari anordnar Svenska Läkaresällskapet den årliga Preventionsdagen – State of the Art med tema ”Hälsofrämjande för äldre”.

– Hälso- och sjukvården bör inriktas mer på att främja hälsa istället för att enbart behandla sjukdomar och det gäller inte minst för patientgruppen äldre, säger Lars Jerdén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention.

Under preventionsdagen presenteras den senaste forskningen inom området tillsammans med goda exempel som belyser hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att främja hälsan hos äldre.

Medverkande i Preventionsdagen: Töres Theorell, Stefan Lindgren, Sven Andreasson, Torbjörn Åkerstedt, Sverker Sörlin, Margareta Norberg, Margareta Nydahl, Kerstin Frändin, Lovisa Brehmer, Jill Taube, Klas-Göran Sahlén och Lars Jerdén

Moderator: Anna Kiessling

Tid & Plats: Den 5 februari 2018 i Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

För mer info v g kontakta:
Lilian Lindberg, 08-440 88 93 eller lilian.lindberg@sls.se

BAKGRUND
Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention startade sitt arbete 2015. Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar, och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället. Kommittén består av ett femtontal aktiva ledamöter från olika specialiteter.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se