Incipientus teknologi används inom forskning på sväljstörningar som ofta förekommer hos den äldre befolkningen

Incipientus Ultrasound Flow Technologies AB är ett högteknologiskt företag som bl.a utvecklar och säljer ultraljudsbaserade analytiska system för att kvalitetssäkra och förbättra industriprocesser. Men företagets teknologi används även inom medicinsk forskning. Waqas Qazi, Ph.D, är en erfaren forskare som använt tekniken i flera år i sitt arbete med biomekaniken för sväljstörningar.
Läs mer