Insatser för att minska hälsoklyftan bland barn

Idag släpps Region Stockholms Miljöhälsorapport om barns livskvalitet och hälsa i regionen. Rapporten, som släpps var fjärde år, visar att hälsoklyftan bland barn ökar på flera områden.
Läs mer