Internationella psoriasisdagen 29 oktober visar upp de många aspekterna av psoriasis

Internationella psoriasisdagen 29 oktober visar upp de många aspekterna av psoriasis
Psoriasisförbundet arrangerar aktiviteter runt om i hela landet på Internationella psoriasisdagen.

Varje år den 29 oktober uppmärksammas psoriasis och psoriasisartrit över hela världen – en dag då vi syns på gator och torg land och rike runt för att öka kunskapen om och förståelsen för en sjukdom många har, men ännu fler missförstår.

Sedan 2004 har den 29 oktober varit datumet då patientorganisationer, läkarsällskap, sjukvårdsinstitutioner och många fler enas kring en global informationskampanj om psoriasis och psoriasisartrit.

Även i Sverige äger många aktiviteter rum på eller kring Internationella psoriasisdagen. Lokalt kan man hitta representanter från Psoriasisförbundets läns- och lokalavdelningar som informerar om psoriasis och psoriasisartrit på apotek, sjukhus, resecentrum och i föreläsningssalar, runt om i hela landet. Söndagen den 29 oktober kl 14.00 håller Psoriasisförbundet en livesändning via Facebook där två experter, Professor Mona Ståhle och Doktor Kenneth Henriksson, kommer att kunna svara på frågor från tittarna om psoriasis och psoriasisartrit.

”Det finns idag en stor okunskap om psoriasis och vad sjukdomen innebär för individen. Att leva med psoriasis innebär inte bara att tampas med fysiska besvär men även en ständig kamp mot omgivningens brist på förståelse och kunskapsbristen inom vården. För Psoriasisförbundet är denna typ av upplysningskampanj så viktig då den tjänar till att belysa psoriasis som systemsjukdom och kopplingen till allvarlig samsjuklighet som diabetes och hjärt-kärlsjukdom”, säger Tina Norgren, ordförande i Psoriasisförbundet.

Det är den internationella psoriasispatientorganisationen, IFPA, som varje år samlar sina medlemsorganisationer och andra intressenter kring ett centralt tema för att öka förståelsen för sjukdomen. I år läggs särskild vikt vid att visa sjukdomens många aspekter, genom kampanjen ”Psoriasis Inside Out” där IFPA bland annat tagit fram en särskild film som redan setts av över en miljon personer.

“Internationella psoriasisdagen (World Psoriasis Day) är en verkligt global kampanj som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och de många miljoner som lever med sjukdomen. Psoriasisdagen skapades för att lyfta fram styrkan hos de som lever med psoriasis och för att förbättra förståelsen hos allmänheten” säger Josef de Guzman, styrelseledamot i IFPA.

Följ livesändningen på www.facebook.com/Psoriasisforbundet kl. 14:00 den 29 oktober.

Psoriasisförbundet arbetar för att öka kännedomen om systemsjukdomen psoriasis, påverkar och bevakar psoriasissjukas rättigheter och stimulerar psoriasisforskningen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser. Vi finns representerade över hela landet via våra läns- och lokalavdelningar.