Knightec ökar takten i Östergötland och söker 32 engagerade konsulter

Satsning inför framtidens projekt breddar Knightecs erbjudande i regionen med specialister på avancerade materialkonstruktioner och säkra uppkopplade system.

”Knightec expanderar kraftigt och uppdrag finns det gott om”, säger Jerker Bergström, Regional Manager Technology. ”Dels har relationen stärkts med stora kunder i regionen, dels så kommer vi att bredda vår kompetensbas genom ett starkare utbud av tjänster inom mjuk- och hårdvaruutveckling”. Inom de närmaste månaderna förväntas kontoret fördubblas i antal anställda, men Knightec jobbar även med projektåtaganden på distans riktat mot stora företag, inom bl.a. fordon, försvar och medicinteknik.

”Vår satsning innebär också att vi kommer att komplettera min tjänst med ytterligare en regionchef i Linköping, som ansvarar för just etableringen av tjänster inom mjuk- och hårdvaruutveckling. En rekrytering som startar nu” berättar Jerker. ”Fler medarbetare behövs då vi har en mycket stor efterfrågan på våra tjänster – framförallt mot försvarsindustrin.”

Specifika uppdrag i regionen är t.ex. uppkopplade autonoma farkoster och enheter, eller avancerade högteknologiska konstruktioner och systemutveckling. Nyligen meddelades att Väderstad, global leverantör av jordbruksmaskiner, förlänger sitt ramavtal med Knightec. Knightec har samarbetat med Väderstad de senaste två åren med kompetens inom produktutveckling. Dessutom har flera av regionens större företag utnämnt Knightec till ”preferred supplier”, dvs. den leverantör av ingenjörstjänster de i första hand vänder sig till.

”Förtroendet som våra kunder – nya som nuvarande – visar för vår leverans gläder såklart både mig och mina medarbetare. Men som regionchef är min utmaning nu att hitta rätt medarbetare, med rätt kompetens och erfarenhet.” För intresserade ingenjörer vill Jerker lyfta fram hur Knightec arbetar utifrån ett ledarskapsperspektiv. ”En viktig aspekt är hur vi tillsammans jobbar fram och applicerar den tekniska kunskapen, men på Knightec betyder inte det allt. Vi vill kunna ge ett starkt coachande stöd och ett tryggt ledarskap i vår personals utveckling. Vi vill att våra anställda skapar sig insikt i hur karriären kan utvecklas över tid, och hur vi tillsammans kan forma en omväxlande, lärorik och givande framtid.”

Läs mer om lediga tjänster på Knightec eller skicka in en spontanansökan, genom att besöka http://knightec.se/lediga-tjanster/ eller kontakta Jerker direkt.

Om Knightec:

Knightec är ett snabbväxande konsultbolag som erbjuder specialisttjänster för lönsammare produktutveckling, från idé till en kvalitetssäkrad produkt. Företaget är verksamt inom Fordon, Life Science, Försvar, Energi, Förpackning och Industri. Vår vision är att förändra vår bransch genom nya affärsmodeller baserade på kundvärde. Här kan du läsa mer om Knightec och vår verksamhet.

Kontakt Knightec i Östergötland: 

Jerker Bergström

Regional Manager Technology

013-37 74 70

jerker.bergstrom@knightec.se