Kontinuitet i vården är fokus vid Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag

Kontinuitet i vården är fokus vid Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag

Kontinuitet i vården är ämnet för Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma etikdag som hålls tisdagen den 25 oktober på Läkaresällskapet.

– När behövs kontinuitet i vården, vilka för- och nackdelar innebär det samt vad är läkarens ansvar när kontinuiteten brister och är kontinuitet en politisk fråga, är något av det vi ska prata om imorgon, säger Helena Dreber från organisationskommittén. 

 

Etikdagen hålls tisdagen den 25 oktober på Läkaresällskapet.

PROGRAM

10.00 Inledning. Mikael Sandlund ordförande, Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Elin Karlsson, ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.10 Kontinuitetsaspekter på EVV-projektet. Jonas Sjögreen, allmänläkare, Läkaresällskapets arbetsgrupp för EVV-projektet

10.30 Projekt PAL. Elin Karlsson, ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.50 Paus

11.00 Är kontinuitet en politisk fråga? Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C), ledamot Socialutskottet

11.30 Brist på kontinuitet – vad är läkarens ansvar? Nina Rehnqvist, ordförande, SBU

12.00 Lunch

13.00 Bristande kontinuitet ur IVOs perspektiv. Linda Almqvist, t f chefsjurist, Inspektionen för vård och omsorg

13.30 Kontinuitet ur ett chefsperspektiv och e-journalens möjligheter. Jonas Ekström, verksamhetschef, Västmanlands sjukhus, Sala

14.00 Mindre eller mer kontinuitet – vad innebär det för patienten? Tove Lindahl Greve, verksamhetschef, Ung Cancer

14.20 Youtubefilm kommenteras av Hans Rutberg & Mentimeterfrågor

14.45 Kaffe

15.00 Kontinuitet ur ett utifrånperspektiv – exempel från nederländsk primärvård. Maaike Giezeman, distriktsläkare, Töcksforspraktiken

15.20 – 16.15 Paneldiskussion

PROGRAMGRUPP
Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd
Elin Karlsson, Thomas Lindén och Tomas Hedmark (sekr)
Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik
Helena Dreber, Anders Castor och Agneta Davidsson Ohlson (sekr)

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se