Kraftsamling för att stärka global hälsa inom alla medicinska utbildningar

Kraftsamling för att stärka  global hälsa inom alla medicinska utbildningar

Den 26-27 oktober arrangeras Swedish Global Health Education Conference i Umeå. Mötet är en kraftsamling för att stärka ämnet global hälsa inom alla utbildningar i landets samtliga medicinska fakulteter.

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor är en av FN:s grundläggande mänskliga rättigheter. Ekonomisk och social utveckling, kombinerad med den medicinska vetenskapens landvinningar, har lett till bättre levnadsförhållanden och allt bättre möjligheter att bota sjukdom. Ändå dör fortfarande miljontals människor världen  varje år till följd av sjukdomar och olyckor som hade kunnat förebyggas eller behandlas. Ojämlikheten i hälsa drabbar främst den fattigaste delen av befolkningen som bor i låginkomstländer. Samtidigt växer idag ojämlikheter inom länder och det finns i alla länder grupper som inte når upp till målsättningen om bästa möjliga hälsa för alla, så även i Sverige.

– Ett globalt perspektiv är viktigare än någonsin inom hälsosektorn i ljuset av globalisering, migration, konflikter, klimatförändringar och antibiotikaresistens, för att nämna några faktorer. Kunskapen om global hälsa måste höjas och är ytterst relevant inom alla utbildningar vid Sveriges medicinska fakulteter, säger Tobias Alfvén ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa. 

Swedish Global Health Education Conference arrangeras i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa och Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå universitet. Landets samtliga medicinska fakulteter finns representerade i planeringsgruppen. 

Till programmet

Mer information


Kontaktpersoner för eventuella pressfrågor

Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa
Telefonnummer 070- 757 80 93

Jaana Logren Bergqvist, kommunikationsansvarig Svenska Läkaresällskapet
Telefonnummer 08- 440 88 68

 

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för  förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se