Läkemedelsverket drar in partihandelstillstånd

Läkemedelsverket drar in partihandelstillstånd

Läkemedelsverket återkallar partihandelstillståndet för Pharmera Gothia Pharmaceutical AB i Ystad för att företaget inte har följt god distributionssed i sin verksamhet. Läkemedelsverket har även polisanmält företaget för misstänkt brott mot läkemedelslagen.

Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på bolagets åsidosättande av regelverket. Bolagets hantering av läkemedel har medfört att förfalskningar av HIV-läkemedlen Viread och Truvada kommit in i den legala distributionskedjan vilket utgör en försvårande omständighet. Läkemedlen har inte kommit ut på den svenska marknaden eller nått svenska patienter, men orsakade en indragning av läkemedlen från patienter i Tyskland.

– Inga av de förfalskade läkemedlen har nått svenska patienter, men det är mycket allvarligt med förfalskade läkemedel i den lagliga distributionskedjan oavsett var det sker, säger Emil Schwan, läkemedelsinspektör vid Läkemedelsverket.

Läkemedelverket har även polisanmält Pharmera Gothia Pharmaceutical AB för misstänkt brott mot läkemedelslagen.    

Kontakta oss

Emil Schwan, läkemedelsinspektör
Inspektion av industri och sjukvård
Tel: 018-17 47 02

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.