Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår

Läkemedelsverkets tillsynsärende av Natural Cycles fortgår

Det förekommer uppgifter i media om att Läkemedelsverket skulle ha lagt ner utredningen om preventivmedels-appen Natural Cycles. Det stämmer inte. Utredningen går vidare i form av ett tillsynsärende där Läkemedelsverket nu begär in kompletterande uppgifter för att få en uppfattning om det finns brister i produkten, produktinformationen eller hur tillverkaren följer upp produktens prestanda och användning.

”Utredningen av preventivmedlet Natural Cycles är i allra högsta grad pågående. Vi har avslutat den första fasen där vi har begärt tillverkarens svar på olycksrapporterna. Nu går utredningen vidare till nästa steg som innebär att vi samlar in information för att kunna ta ställning till om det behövs några åtgärder. Bland annat vill vi se klinisk data, riskanalys och eftermarknadskontroll”, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef, Läkemedelsverket.

Bakgrunden till tillsynen är ett ökat antal rapporter från hälso- och sjukvården om oönskad graviditet vid användning av Natural Cycles. Preventivmedlets certifiering är utförd av tredje part och har inte tidigare granskats av Läkemedelsverket.

Om man som privatperson är orolig över eller har frågor om vilket preventivmedel som man bör använda ska man vända sig till vården för att få hjälp och råd.

För mer information

Ewa-Lena Hartman, gruppchef, Läkemedelsverket
Telefon: 072-584 35 42

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.